Misyon - Vizyon Değerler

İÇ DENETİM > Misyon, Vizyon ve Değerler

A- MİSYONUMUZ

            Misyonumuz; Üniversitemiz faaliyetlerinin iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerini, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek ve geliştirmek suretiyle üniversitemizin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sunmaktır.

 

 

B- VİZYONUMUZ

            Vizyonumuz; Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak etkili, verimli ve gelişime açık denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile üniversitemiz hizmetlerine maksimum değer katan bir birim olmaktır.

 

C- DEĞERLERİMİZ

- Adil

            - Şeffaf

                        - Tutarlı

                                   - Güvenilir

                                               - Tarafsız

                                                           - Bağımsız

                                                                       - Diyaloga açık

                                                                                  - Yetkin